Nie interesuje mnie prezentowanie tego , co widziałem
lecz wykorzystanie rzeczywistości , do stworzenia interpretacji
której źródłem jest wyobraźnia.
...cyt. Bruno Mercier